Taekwon-Do Club NARAMA Plzeň » Poplatky

Poplatky

Od roku 2018 došlo k výraznému zjednodušení poplatků. Všichni cvičenci nyní platí pouze jediný poplatek - pololetní kurzovné.

Kurzovné - 1000Kč/pololetí

  • první pololetí trvá vždy od září do konce ledna - kurzovné je nutné zaplatit do konce září
  • druhé pololetí trvá od února do donce června - kurzovné je nutné zaplatit do konce února
  • začátečníci, kteří začnou cvičit až v průběhu pololetí, mohou zaplatit částku odpovídající 250Kč za každý započatý měsíc cvičení v daném pololetí. Poplatek je nutné uhradit do jednoho měsíce od počátku cvičení.

Jak a kam platit

Bankovní spojení Taekwon-do Club Narama Plzeň
Číslo účtu: 2000482774/2010 (Fio banka)
Variabilní symbol: rodné číslo cvičence (bez lomítka)
Zpráva pro příjemce: jméno a příjmení cvičence
  • Kurzovné se platí výhradně převodem na účet
  • Platba na přepážce banky je též možná, ale banka požaduje poplatek 90Kč/vklad
  • Nepoužívejte prosím platbu složenkou, platby pak musíme přiřazovat ručně. Děkujeme.

Příklady

1) kdo začne cvičit 1. září -> do konce září zaplatí 1000Kč a má předplaceno do konce ledna
2) kdo začne cvičit 10. října -> do 10. listopadu zaplatí 1000Kč a má předplaceno do konce ledna
3) kdo začne cvičit 15. listopadu -> do 15. prosince zaplatí 750Kč a má předplaceno do konce ledna

Poznámky

  • po zaplacení kurzovného se můžete zúčastnit jakéhokoliv tréninku, který je určen pro Váš technický stupeň, po domluvě s trenéry i ostatních tréninků

  • další akce pořádané školou nebo svazem můžou (ale i nemusí) být dále zpoplatněny (zkoušky, soutředění, semináře, závody, atd.) - bude vždy upřesněno k dané akci

  • po dokončení půlročního začátečnického kurzu získají cvičenci právo nosit bílý cvičební oblek (dobok). Ten si cvičenci kupují, stojí cca 800Kč i s bílým páskem.

  • platby do Českého svazu Taekwon-do ITF jsou od roku 2018 součástí kurzovného - neplatí se nic zvlášť, ani navíc